Academy

VYNCKIER investeert niet enkel in opleiding voor eigen personeel, maar ook voor zijn verdelers.

Wij zijn ervan overtuigd dat een erkende VYNCKIER verdeler de eindklant op een professionele manier uitleg en technische ondersteuning moet kunnen geven. Daarom heeft VYNCKIER opleidingen ontwikkeld die zowel het accent leggen op een doorgedreven productkennis alsook op de manier waarop een verdeler zijn klanten vakkundig kan bijstaan en voorlichten.

Voor meer info contacteer ons: academy@vynckier.biz